لیست فروش آپارتمان ۶۱تا۷۰ متر

لیست فروش آپارتمان ۶۱تا۷۰ متر


متراژعمربناتعدادخوابطبقهانباریپارکینگآسانسورقیمت کلنقدی شماوامرهن مستاجر
631621داردداردندارد290م161م70م65م