تداوم رشد معاملات اوراق تسهیلات مسکن

4 بهمن 1401
0 دیدگاه

بیش از ۳۶ میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۲۶هزار و ۶۷میلیارد ریال در ۱۰ماه گذشته در فرابورس دادو ستد شد که نشان از افزایش ۵درصدی حجم و رشد ۶۸درصدی ارزش معاملات این اوراق در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.

به گزارش مسکن الماس شهر خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در 10 ماه گذشته نشان می‌دهد طی 199روز معاملاتی تعداد 942میلیارد و 849میلیون ورقه بهادار در 51میلیون و 142هزار نوبت به ارزش 80838هزار و 848میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افزایش 91درصدی حجم، افت 39درصدی نوبت‌های معاملات و رشد 155درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال 1400 حکایت دارد.

همچنین بازار اول فرابورس در 10ماه گذشت تغییر مالکیت 206میلیارد و 735میلیون ورقه بهادار به ارزش 1072هزار و 250میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 179میلیارد و 655میلیون ورقه بهادار به ارزش 835هزار و 900میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد 48 درصدی حجم و افزایش 12 درصدی ارزش معاملات در بازار اول و رشد 18درصدی حجم و افت 21درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با 10ماه سال 1400 است.

این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد 83میلیارد و 432میلیون اوراق بدهی به ارزش 75355هزار و 909میلیارد ریال معامله شده است که از رشد 175درصدی حجم و 170درصدی ارزش معاملات این بازار در 10ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.

­­افزون بر این، بالغ بر 209میلیارد و 370میلیون واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش 2429هزار و 222میلیارد ریال و 38میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش 43هزار و 713میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش 292درصدی حجم و 172درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و همچنین افزایش 5درصدی حجم و رشد 68درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص کل فرابورس نیز که معاملات امسال را از ارتفاع 18هزار و 554واحد آغاز کرده است با ثبت افزایش 17 درصدی، در پایان این ماه به ارتفاع 21هزار و 508واحد رسید.

ارزش کل بازار فرابورس نیز که در ابتدای امسال 17470هزار و 195میلیارد ریال بود، با ثبت رشد 19درصدی در 10ماه گذشته در پایان دیماه به عدد 20724هزار و 64میلیارد ریال رسید.

ارسال دیدگاه